Schack och andra spel som karaktärsdanare

Spel är bra för personlighets- och karaktärsutvecklingen och anledningen till det kommer att presenteras här.

Spel har många fördelar att erbjuda när det gäller personlig utveckling. Koncentrationsförmåga och fokus utvecklas, liksom förutseende, analytisk förmåga och många andra positiva karaktärsdrag. Fokus och koncentration krävs i den typen av spel som bygger på skicklighet och matematisk förmåga där man är tvungen att engagera tanken. Detta är logiskt. En person som saknar förmågorna till fokus och koncentration kommer heller aldrig att fascineras av spel, vederbörande saknar helt enkelt det intresse och engagemang som krävs. Det är inte alla som intresserar sig för spel och det är helt naturligt.

De flesta kommer i kontakt med olika typer av spel redan under barndomen. Det är till exempel inte ovanligt att barn och vuxna kan förenas i ett parti kortspel. Spel roar alla åldrar vilket gör att spelandet utvecklar de sociala förmågorna och förmågan att interagera med andra människor. Man kan således konstatera att spel gynnar de förmågor som krävs för att kunna röra sig obehindrat i sociala miljöer.

Schack anses vara det spel som kräver den största intelligensen men det stämmer inte. Det beror helt enkelt på vilka som deltar i partiet. Dock är det gynnsamt för intelligensen att lära sig spela schack redan i ett tidigt skede. Det är inte ovanligt att man under de första åren med spelet kommer att ägna sig åt att försvara sina spelpjäser. Detta är ingen nackdel vilket kommer att visa sig längre fram när man utökar sitt strategitänkande eftersom man då redan är fullfjädrad när det gäller försvarsstrategi. Att barn agerar på detta vis och lägger den mesta av energin på försvar vid spel i tidiga år är fullkomligt naturligt. Det bevisar att barnets säkerhetsmedvetande är under utveckling vilket bådar gott för framtiden på alla nivåer. Säkerhetsmedvetande och självförsvar är viktiga karaktärsegenskaper för att hantera svårigheter i vardagen och klara av de utmaningar som man stöter på genom livet.

När barnet blir äldre utvecklas förmågan att planera och välja och spel kan utveckla och slipa på dessa förmågor. Spel kan också ställa krav på självdisciplin och tålamod. Att börja med spel i unga år kan hjälpa till att utveckla dessa förmågor parallellt med att koncentrationsförmågorna förbättras. Spel har alltså en lugnande effekt och hjälper barnet att utveckla karaktärsegenskaper som kommer att vara till stor hjälp genom livet. Det är som sagt inte alla som är intresserade av spel men det är otvivelaktigt så att spel kan ha en karaktärsdanande effekt av positiv art.