Poker som karriär

Poker är ett skicklighetsspel och faktum är att det är många som lever på att spela online. Det finns flera exempel på personer som valt bort en traditionell yrkeskarriär för att bli professionella kortspelare. Vägen till en framgångsrik karriär ser olika ut och vilken angreppsmodell spelare väljer varierar.

Den Svenske spelaren Viktor ”Isildur1” Blom valde att sätta in 15,000 kronor på ett casino och kom att spela ihop 1,5 miljoner inom loppet av ett par veckor. Norskan Anette Obrestad valde en annan angreppsmetod och spelade sig upp till toppen med hjälp av frirullar. Hon laddade alltså inte in en enda krona och idag tillhör hon den absoluta världseliten av spelare. Oavsett hur man väljer att starta kan det vara en bra ide att studera spelets teori och psykologi genom att läsa böcker i ämnet. Dan Glimne har till exempel skrivet en mycket underhållande och lärorik bok som kort och gott heter Pokerhandboken.

Det finns ett stort antal kortvarianter och det kan vara bra att lära sig flera varianter enligt Dan Glimne. Ju fler varianter man behärskar ju bättre spelare blir man. De olika varianterna bidrar med sin speciella ingrediens som slutligen skapar en framgångsrik spelare. Något Glimne rekommenderar är att man är i besittning av tålamod innan man sätter sig vid ett spelbord oavsett om spelet äger rum på nätet eller på ett landbaserat casino. En talang man behöver är förmågan att kasta mediokra händer. Glimne rekommenderar att spelaren är i besittning av tålamod för att kunna sitta och vänta på bra händer. Enligt spelets teori så finns det vissa tabeller att utgå ifrån i sin spelstrategi.

Självdisciplin är en annan värdefull egenskap just därför att man måste kunna vara cool, kasta dåliga händer och inte förlora fattningen i de fall spelet inte utvecklar sig i en positiv riktning. Spelaren behöver tålamod och disciplin för att inte ”tilta” vilket är ett begrepp som syftar på att spelaren förlorar fattningen och tappar huvudet. Det innebär att spelaren låter känslorna styra spelets utveckling vilket aldrig är bra. Det är därför man talar om att spelaren ska vara i besittning av pokerface för att inte avslöja sig genom diverse känslouttryck.